top of page

דיני חדלות פרעון ושיקום כלכלי

חדלות פירעון.jpg

מה זה להיות חדל פירעון ?

חדלות פירעון הוא מצב בו אדם אינו מסוגל לעמוד בהתחייבויות הכלכליות שלו.

אי עמידה בהתחייבות כלכלית אחת יכולה להשפיע על כלל ההתחייבויות הכלכליות של האדם ולגרום לאפקט דומינו.

ברוב המקרים, הנושים יפנו ללשכת ההוצאה לפועל על מנת לבצע ניסיון להיפרע מהחוב.

במידה והחייב / היחיד אינו יכול לשלם את חובותיו וכלל החובות שלו עולים על שווי נכסיו הרי שהוא יוגדר כחדל פירעון.

אז מה החוק קובע במקרה כזה ואיך יכול להיות שאדם אשר התחייב לשלם סכום מסוים לנושה, "ימחוק" את חובותיו וייצא לדרך חדשה?

 

התשובה נמצאת בשמו של החוק: חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע"ח -2018

תכלית החוק הינה לשקם את היחיד אשר אינו יכול לעמוד בהתחייבויותיו ולא להענישו.

השאלה האם להיכנס להליכי חדלות פירעון אינה שאלה של מה בכך, יש לשקול אותה בכובד ראש ולהבין מה ההשלכות של כניסה להליך ומה התועלת שתצמח מכניסה להליך.

במקרים מסוימים, כניסה להליך חדלות פירעון אינו הפתרון האולטימטיבי להסדרת החובות וייתכן כי עם עבודה קשה ורצון טוב מצד כל הצדדים, יצליח החייב לצאת לדרך חדשה מבלי להיכנס להליך חדלות פירעון.

במקרים רבים, כניסה להליך חדלות פירעון תשיג את התוצאה הטובה והכדאית ביותר.

היחיד ילמד להתנהל נכון מבחינה כלכלית ויתרחק מעולם ההלוואות והאשראי ומנגד יקבל הגנה מפני נושיו.

עם כניסת היחיד להליך חדלות פירעון, הוא יוכל לקבל את משכורתו מבלי לחשוש שיעקלו לו אותה ובהמשך תגובש תכנית הוגנת לפירעון החובות לנושים השונים והכל במטרה לאזן בין זכות הנושים לקבל את המגיע להם על פי דין לבין זכות היחיד אשר חפץ לפתוח דף חדש בחייו לאחר תאונה כלכלית או התנהלות כלכלית לא נכונה.

למשרדנו ניסיון במאות תיקים אשר קשורים לתחום חדלות פירעון והוצאה לפועל, יחד נלמד את המצב הכלכלי שלכם ונסייע לכם להחליט איזו דרך מתאימה ביותר על מנת לצאת לדרך חדשה.

bottom of page